Sở Y tế được Quốc gia công nhận từ năm 2017

Tin tức Sở Y tế

Chấn thương và công bằng sức khỏe

Xảy ra

Ngày thế giới không thuốc lá năm 2024

Ngày Thế giới Không Thuốc lá là ngày 31 tháng 2024 năm XNUMX. Hãy cùng chúng tôi ghi nhận ngày này nhằm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc sử dụng thuốc lá và ...
Đọc tiếp →
tuân thủ ngày lễ
Xảy ra

tuân thủ ngày lễ

Sở Y tế Quận Winnebago sẽ kỷ niệm ngày lễ Tưởng niệm vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 2024 năm XNUMX. Để liên hệ với Sở Y tế Quận Winnebago về ...
Đọc tiếp →
Ngăn chặn sự lây lan của vi trùng
Xảy ra

Ngăn chặn sự lây lan của virus đường hô hấp

Thực hiện các bước để giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút đường hô hấp Ngăn chặn sự lây lan của vi-rút đường hô hấp bằng cách:
Đọc tiếp →